Protokół końcowy III edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego
na recenzje teatralne dla młodych krytyków

maski_teatralne

Na konkurs im. Andrzeja Żurowskiego organizowany przez Prezydenta miasta Gdyni dr Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Klub Krytyki Teatralnej – Polską Sekcję AICT Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych w roku 2016 wpłynęło 111 prac 37 krytyków teatralnych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Wszystkie nadesłane recenzje spełniały wymogi regulaminowe konkursu.

Kapituła konkursu im. Andrzeja Żurowskiego w składzie prof. Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela, Maciej Prus i dr Tomasz Miłkowski, przewodniczący tego gremium po przeanalizowaniu i ocenieniu wszystkich prac na pierwszym posiedzenie 18.04.2016 roku zakwalifikowała do drugiego etapu 42 prace 14 młodych krytyków, a na posiedzeniu końcowy 28.04.2016 roku do finału zakwalifikowała teksty następujących młodych krytyków teatralnych (podajemy w kolejności alfabetycznej):

Michała Centkowskiego, Adama Karola Drozdowskiego, Stanisława Godlewskiego, Kamili Łapickiej i Hanny Raszewskiej.

Kapituła podkreśla, że poziom tegorocznego konkursu był dobry, a nadesłane prace ciekawe. Dominowały prace opisujące spektakle, mniej natomiast było recenzji omawiających koncepcje inscenizatorów: reżyserów, scenografów, twórców muzyki czy analizujących wszechstronnie grę aktorów.

Nagrodę Prezydenta miasta Gdyni w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymuje pan Adam Karol Drozdowski, który publikuje recenzje min. w miesięczniku Teatr

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego również w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymuje pani Kamila Łapicka, publikująca w miesięczniku Teatr i tygodniku W sieci

Ponadto Polska Sekcja AICT postanowiła przyznać wszystkim finalistom nagrody pozaregulaminowe, zapraszając ich do udziału w warsztatach dla młodych krytyków teatralnych do Wrocławia, które odbędą się podczas Olimpiady Teatralnej w październiku 2016 roku.

 Warszawa, 28.04.2016

 


maski_teatralne

Kapituła 3 edycji Ogólnopolskiego Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych na ostatnim posiedzeniu przeanalizowała powtórnie 42 recenzje 14 młodych krytyków, którzy przeszli do drugiego etapu konkursu. Po wnikliwej i wielowątkowej dyskusji jednogłośnie do finałowej piątki wskazano następujących autorów (nazwiska podajemy w kolejności alfabetycznej):

 

  • Michała Centkowskiego – publikuje w miesięczniku Teatr i na stronach dwutygodnik.com,
  • Adama Drozdowskiego – drukuje teksty w miesięczniku Teatr, w A Magazine (Gazeta Festiwalu Anime),
  • Stanisława Godlewskiego – publikacje w czas kultury.pl i w Didaskaliach,
  • Kamilę Łapicką – zamieszcza teksty w miesięczniku Teatr i tygodniku W Sieci
  • Hannę Raszewską – publikuje w taniecpolska.pl, dancing.ptt-poznan.pl

 

Z tej piątki finalistów wyłoniona zostanie dwójka laureatów 3 edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego. Nagrody w wysokości każda po 5 tysięcy złotych ufundowali Prezydent miast Gdyni dr Wojciech Szczurek i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Wszyscy finaliści będą zaproszeni do Gdyni na galę Festiwalu R@port , która odbędzie się  29 maja 2016 roku.

Jednocześnie informujemy, że polska sekcja AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych) zaprasza wszystkich finalistów konkursu im. Żurowskiego na bezpłatne warsztaty do Wrocławia w dniach od 20 do 24 października 2016 roku, gdzie w ramach Światowej Stolicy Kultury będą prezentować swoje niezwykłe spektakle tacy kreatorzy teatru jak Castellucci, Fokin, Barba, Goebbels i Delbono, a także teatr ZAR.

Alina Kietrys

Sekretarz konkursu


 

 

maski_teatralne

Na pierwszym posiedzeniu oceniającym nadesłane na  III Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego recenzje młodych krytyków teatralnych ( do 35 roku życia) Kapituła przeanalizowała i oceniła 111 prac 37 krytyków, które spełniały warunki regulaminowe konkursu. Do  kolejnych analiz i dalszej oceny na drugim posiedzeniu zaplanowanym na 28.04.2016 roku Kapituła  zakwalifikowała 42 prace 14 młodych krytyków teatralnych. Oto alfabetyczna lista wskazanych przez Kapitułę autorów:

Michał Centkowski, Adam Drozdowski, Stanisław Godlewski, Aleksandra Haduła, Anna Herbut, Iga Kruk-Żurawska, Kamila Łapicka, Marcin Miętus, Hanna Raszewska, Szymon Spichalski, Katarzyna Waligóra, Monika Wąsik, Natalia Wilk, Zuzanna Zajt.

Członkowie Kapituły podkreślali, że poziom tegorocznego konkursu jest dość wysoki, ale dominowały prace opisujące spektakle, mniej natomiast było recenzji wnikliwie omawiających koncepcje inscenizatorów: reżyserów, scenografów, twórców muzyki czy precyzyjnej analizujących grę aktorów.

Organizatorami konkursu im. Andrzeja Żurowskiego są: Prezydent miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Klub Krytyki Teatralnej /Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych.

18 kwietnia 2016 roku Kapituła obradowała w Warszawie w pełnym  składzie: profesor Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela, Maciej Prus i dr Tomasz Miłkowski-przewodniczący.

Alina Kietrys

sekretarz konkursu

 


 

Zakończyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla Młodych Krytyków Teatralnych organizowana przez AICT – sekcję polską klubu krytyki teatralnej, Prezydenta miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego. Na konkurs wpłynęło 111 prac 37 autorów z całej Polski. Wszystkie nadesłane prace spełniły warunki określone w regulaminie konkursu. Kapituła Konkursu w składzie: prof. Bożena Frankowska – teatrolog, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska – aktorka, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, Remigiusz Grzela – pisarz, krytyk artystyczny, Maciej Prus – reżyser i dr Tomasz Miłkowski – wiceprezydent AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych) i przewodniczący Kapituły po raz pierwszy obradować będzie w Warszawie 18 kwietnia 2016 roku. Wówczas po analizach i dyskusji wyłonione zostaną publikacje, które będą przedmiotem prac Kapituły na drugim posiedzeniu 28 kwietnia 2016. Po tych obradach wskazanych zostanie pięciu młodych krytyków – finalistów konkursu. Ogłoszenie wyników i przedstawienie laureatów dwóch nagród: Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dr Wojciecha Szczurka i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka odbędzie się 28 maja 2016 maja, w dniu uroczystego zakończenia Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni.

Alina Kietrys

sekretarz konkursu

 

 

 

 


 

Z prawdziwą radością otwieramy trzecią już edycję Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję dla młodych krytyków teatralnych (do 35. roku życia). Profesor Andrzej Żurowski zapewne byłby niezmiernie rad, że jego imię patronuje twórczości młodych znawców i miłośników teatru. Zawsze się niepokoił o przyszłość krytyki teatralnej, a ten konkurs bez wątpienia służy wspieraniu działań krytycznych młodych i aktywnych recenzentów.

Dwie pierwsze edycje przyniosły na tyle obiecujące wyniki, że inicjatorzy konkursu, Prezydent miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Klub Krytyki Teatralnej /Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT) zdecydowali się wpisać to przedsięwzięcie do kalendarza wydarzeń kulturalnych właśnie rozpoczynającego się roku 2016.

Jak w latach poprzednich konkurs towarzyszy Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych R@port, a tym samym Teatr Miejski w Gdyni im. Witolda Gombrowicza pozostaje życzliwym gospodarzem konkursu i zabezpiecza działania organizacyjne.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie zawiera nasz regulamin dostępny na stronie internetowej konkursu, a także w zakładce strony internetowej Polskiej Sekcji AICT. W regulaminie bardzo ważny jest termin nadsyłania prac, upływający 31 marca 2016 roku.

W imieniu organizatorów konkursu mam przyjemność zaprosić wszystkich młodych krytyków teatralnych do udziału w trzeciej już edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego z nadzieją, że właśnie ten konkurs będzie obfitowała we wnikliwe prace krytyczne świadczące o autentycznym i trwałym zainteresowaniu współczesną sztuką teatru. Wszak o kondycji i dokonaniach polskiego teatru współdecyduje również krytyka jako zbiorowa analityczna pamięć, ośrodek krystalizowania się opinii i koncepcji teatrologicznych wybiegających w przyszłość.

Wszystkim przyszłym uczestnikom konkursu życzę satysfakcji z udziału w trzeciej edycji. Tak jak w roku poprzednim fundatorami nagród pozostali Prezydent miasta Gdyni i Marszałek Województwa Pomorskiego. Pięć osób nominowanych do nagród, spośród których kapituła wskaże laureatów, zostaną zaproszeni do udziału w finałowej gali konkursu R@port. Odbędzie się ona w maju 2016 roku w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego!

 Tomasz Miłkowski

Przewodniczący Kapituły Konkursu


Patronat medialny:

db RG logo TVP3 2016