XI edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje dla młodych Krytyczek i Krytyków teatralnych

W przypadku pytań dotyczących aktualnej edycji konkursu prosimy o kontakt z sekretarz konkursu red. Aliną Kietrys pod e-mailem kontakt@konkurs-zurowski.pl.

23.05.2024

Stanisław Godlewski, dwukrotny laureat konkursu im. Andrzeja Żurowskiego (2018 i 2023) zaprasza młode recenzentki i młodych recenzentów do udziału w XI edycji konkursu.

Krytyka teatralna służy stymulowaniu myśli, a to działalność tak istotna dla rozwoju kultury. O krytykę teatralną należy dbać i dawać jej możliwość rozwoju (nawet jeśli opinii czy poglądów poszczególnych krytyków/krytyczek się nie ceni). Dlatego bardzo zachęcam wszystkich, którzy piszą o teatrze do udziału w Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego. To wyjątkowa inicjatywa, której celem jest promocja i popularyzacja twórczości młodych krytyczek i krytyków. Ten Konkurs ma już swoją tradycję, a lektura tekstów finalistów z wszystkich edycji obrazuje przemiany, jakie zaszły w polskim teatrze w ciągu ostatniego dziesięciolecia; jest także świadectwem rozwoju stylów i poetyk pisania o teatrze. Dla startujących w konkursie to okazja nie tylko do sprawdzenia się, popularyzacji własnej twórczości, lecz także zdobycia atrakcyjnej nagrody finansowej (a działalność krytyczna nigdy w Polsce nie była zbyt hojnie wynagradzana). Mi udział w Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego dał bardzo dużo, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i osobistym. Gorąco zachęcam, nie ma się nic do stracenia, a bardzo dużo do zyskania.

Stanisław Godlewski

01.02.2024

Szanowni młodzi miłośnicy i znawcy teatru!

Spotykamy się znowu. Tradycyjnie w pierwszym kwartale nowego roku chcemy poinformować Państwa, że rusza kolejna, już XI edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego, początek 1.02.2024 r.

Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego jest otwarty, ogólnopolski, skierowany do wszystkich młodych miłośników i miłośniczek teatru, którzy oglądają różne przedstawienia prezentowane we wszystkich teatrach w Polsce, śledzą festiwale i przeglądy, opisują, recenzują oglądane spektakle.

Zgodnie z regulaminem recenzje zgłaszane do konkursu muszą być publikowane. Można je prezentować w dowolnym medium – w prasie, radiu lub telewizji, jak również na portalach internetowych. Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.konkurs-zurowski.pl

W tej XI edycji uczestniczki i uczestnicy konkursu mogą recenzować spektakle, które prezentowane były na polskich scenach od 1 maja 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenie konkursowe powinno obejmować trzy recenzje jednego autora lub autorki. Każda recenzja powinna dotyczyć innego spektaklu. Szczegóły dotyczące objętości nadsyłanych prac oraz sposobu dokonania zgłoszenia, wypełnienia metryczki spektaklu znajdziecie Państwo na stronie konkursu.

Uwaga! Recenzje należy nadsyłać do 31 maja 2024 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni ul. Bema 26, 81-381 Gdynia z dopiskiem na kopercie: Ogólnopolski konkurs im. Andrzeja Żurowskiego albo w wersji elektronicznej na adres zgłoszenia@konkurs-zurowski.pl

Wszystkie nadesłane na konkurs prace, które spełnią wymagania regulaminowe, oceniać będzie w czerwcu 2024 roku kapituła konkursu i również w czerwcu zostanie ogłoszona lista pięciu finalistów. Dwójkę laureatów poznamy jesienią na gali w Teatrze Miejskim w Gdyni.

Kapituła konkursu im. Andrzeja Żurowskiego będzie pracowała w składzie: prof. Bożena Frankowska – autorka wielu publikacji o teatrze, krytyczka, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – pisarz, dramaturg, kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie i dr Tomasz Miłkowski – teatrolog, krytyk teatralny, przewodniczący Kapituły.

Konkurs im. Żurowskiego to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce skierowane do młodych piszących o teatrze, które realizowane jest konsekwentnie już dziesięć lat. Inicjatorem konkursu był klub krytyki teatralnej – polska sekcja AICT Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, któremu przez lata przewodniczył prof. Andrzej Żurowski.

Konkurs ma stałe i życzliwe wsparcie prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Samorządy są fundatorami dwóch równorzędnych nagród. Również dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni im. Witolda Gombrowicza Krzysztof Babicki jest orędownikiem tego przedsięwzięcia.

Dotychczasowi laureaci naszego konkursu są liczącymi się w środowisku krytykami teatralnymi, autorami ważnych publikacji popularyzujących dokonania polskich scen.

Konkurs imienia profesora Andrzeja Żurowskiego, nieżyjącego już wybitnego krytyka, badacza teatru, szekspirologa, który przez lata mieszkał w Gdyni, kontynuujemy z myślą o młodych ludziach piszących o teatrze, którzy chcą doskonalić swój warsztat krytyczny. Zachęcamy do udziału.

Sekretarz konkursu
Alina Kietrys